Landscape in origins and culture…

“Basis of language, basis of culture, basis of lifeā€¦turanga o te huruhuru, ano te turanga o te ora; te tiki, te hine, te tamahine… Under the veil of stars, least the white tipped feather should fall from the maidens hair, stone waka guard the pa with all the warrior of that world there…” Korero oContinue reading “Landscape in origins and culture…”